Όροι Πληρωμής

 

Αν ο χρήστης είναι κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, μπορεί να αγοράσει κάποια από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας μόνο υπό την επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα του. Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τους Όρους Πληρωμής μαζί με τον γονέα ή κηδεμόνα του, για να κατανοήσει τα δικαιώματά του και τις δικές μας ευθύνες.
 
Σε όλη την έκταση των παρόντων όρων πληρωμής για τις περιπτώσεις που ο χρήστης είναι κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, θεωρούμε πως η έννοια του χρήστη περικλείει τη γνώση, έγκριση και επίβλεψη του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα για τις πράξεις του χρήστη.

Ενότητα 1 - Ισχύς
1.1 Όταν ο χρήστης διαβιβάζει μια παραγγελία ή πραγματοποιεί μια αγορά επιβεβαιώνει πως έχει διαβάσει και αποδέχεται τους Όρους Πληρωμής.
1.2 Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών μας καθώς και η παροχή συμβουλών αποσκοπούν στην ενημέρωση του χρήστη και διευκολύνουν τις αγορές.
1.3 Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά την περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών και τις τιμές τους πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι τιμές αναφέρονται ρητά κάτω από την περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχουμε. Οι τιμές δύναται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.
1.4 Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για τον τρόπο με τον οποίο κάνετε αγορές μέσω του Soccernet.gr.

Ενότητα 2 - Όροι πληρωμής
2.1 Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής περιγράφονται κάθε φορά κάτω από το προϊόν ή την υπηρεσία. Οι συνήθεις διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω εξαργύρωσης ειδικών πιστωτικών μονάδων (credits), ή με αντικαταβολή. Σε κάθε περίπτωση, οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής από προϊόν σε προϊόν και από υπηρεσία σε υπηρεσία δύνανται να διαφέρουν.
2.2 Για την περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί να κάνει την αγορά μέσω τραπεζικής κατάθεσης, οφείλει μέσα σε 72 ώρες από τη στιγμή της παραγγελίας να καταθέσει τα χρήματα και να αποστείλει το αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης της τράπεζας μέσω φαξ ή email στο Soccernet.gr. Στην περίπτωση που δεν αποστείλει εντός αυτού του χρονικού διαστήματος το αντίγραφο της τραπεζικής κατάθεσης, η παραγγελία του θα ακυρώνεται. Μόλις παραλάβουμε το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας, επιβεβαιώνουμε την αγορά και ενημερώνουμε τον χρήστη.
2.3 Εφ’ όσον δεν υπάρχει γραπτή διαφορετική συμφωνία, κάθε αγορά πρέπει να εξοφλείται ολοσχερώς για να μπορέσει να παραδοθεί το προϊόν ή η υπηρεσία.
2.4 Οι εκπρόσωποι του Soccernet.gr δεν είναι εξουσιοδοτημένοι προς είσπραξη τιμημάτων ή παραλαβή επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, εκτός εάν είναι προς τούτο εγγράφως εξουσιοδοτημένοι.
2.5 Προτού ολοκληρωθεί μια συναλλαγή, ενδέχεται να ζητηθεί στο χρήστη να συμφωνήσει με επιπλέον ειδικούς όρους για τη συγκεκριμένη αγορά (π.χ. όροι αποστολής προϊόντων).
 
Ενότητα 3 - Χρόνος παράδοσης προϊόντος ή υπηρεσίας
3.1 Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγει ο χρήστης να πληρώσει. Για παράδειγμα, εάν επιλέξει κατάθεση με τραπεζική συναλλαγή, μόλις παραλάβουμε το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας ενημερώνουμε την παραγγελία του χρήστη για την ολοκλήρωση της αγοράς και έπειτα προσφέρουμε την υπηρεσία.
 
Ενότητα 4 - Λόγοι ανωτέρας βίας
4.1 Σε περίπτωση κατά την οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εγκαίρως στις συμβατικές υποχρεώσεις μας για λόγους ανωτέρας βίας, ή άλλους λόγους για τους οποίους δεν ευθυνόμαστε εμείς, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, πόλεμος, κυβερνητικά μέτρα, κυκλοφοριακή κατάρρευση, αφερεγγυότητα προμηθευτών κλπ., αναστέλλεται η ισχύς της σχετικής συμβατικής υποχρεώσεως μέχρι την άρση του κωλύματος, χωρίς να δικαιούται ο χρήστης να απαιτήσει αποζημίωση.
 
Ενότητα 5 - Ενστάσεις και αντιστροφές χρέωσης
5.1 Υποστήριξη πελατών παρέχεται μέσω της φόρμας Επικοινωνίας του Soccernet.gr, όπου παρέχεται η φόρμα επικοινωνίας και τα στοιχεία επικοινωνίας με το Soccernet.gr.
5.2 Στην περίπτωση που ο χρήστης θεωρήσει πως στον λογαριασμό του έγινε μια μη εξουσιοδοτημένη ή άλλως προβληματική συναλλαγή, οφείλει να μας ειδοποιήσει αμέσως ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουμε τυχόν οικονομική απώλεια. Ο χρήστης οφείλει να υποβάλει το αίτημα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης, ειδάλλως παραιτείται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, από όλες τις αξιώσεις απέναντι μας, οι οποίες προκύπτουν ή σχετίζονται με τη συναλλαγή.
5.3 Αν ο χρήστης αντιμετωπίσει τεχνική δυσκολία ή διακοπή της υπηρεσίας, με συνέπεια να αποτύχει μια οικονομική συναλλαγή, μπορεί να ολοκληρώσει ή να επαναλάβει τη συναλλαγή αργότερα.
 
Ενότητα 6 - Ειδοποιήσεις και τροποποιήσεις για τους Όρους Πληρωμής
6.1 Ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να ενημερώσουμε τους εν λόγω Όρους πληρωμών, χωρίς προειδοποίηση, όποτε κρίνουμε απαραίτητο και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Οι Όροι Πληρωμών που ισχύουν τη χρονική στιγμή που επιβεβαιώνει ο χρήστης μια συναλλαγή θα διέπουν τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 15/09/2015
Τελευταία αναθεώρηση: 15/09/2015